NİTELİKLER    Fonksiyonlar


Güvenlik ve Kartlı Geçiş

 

RFID Kart OkuyucuSmart Telemetry cihazı 125kHz proximity kart okuyucuyu destekler (standart yapı). İstenirse kart okuyucu olarak 13.56Mhz Mifare okuyucu da kullanılabilir.

Tanımlı kart bilgileri cihaz üzerinde bulunur. Bu bilgiler lokalde cihazın web sunucusu üzerinden, uzaktan ise uzak sunucu üzerinden güncellenebilir. Manyetik Kilit, Tutucu 

Kart okutulmadan bölgeye girildiğinde kapı manyetik kontağı veya hareket dedektöründen gelen giriş bilgisiyle sistem kendi içindeki sesli uyarıcıyı çalıştırır, eğer tanımlı bir siren bağlantısı yapılmış ise, siren aktive edilir; alarma ilişkin olay kaydı tutulur ve uzak sunucuya gönderilir.

 

 

Ancak geçerli kart okutulursa veya uzak sunucudan emir gelirse bu alarm sesi kesilir; disarm olay kaydı tutulur ve uzak sunucuya gönderilir.

Bölgeye giriş yapılmadan önce geçerli kart okutulursa yukarıda geçen sesli uyarı (Alarm) oluşmaz. Geçerli veya geçersiz her kart okutulmada sistem uzak sunucuya bilgi verir ve olay kaydını tutar. İstenirse sistem geçerli kart okutulma ile kapıyı kontrol eden kapı tutucu veya kapı kilit karşılığını kontrol edebilir. Tanımlanabilir kart adedi standartta 100’dür, ancak talebe göre arttırılabilir.Siren

Sayaç Okuma

 

SayaçSistem, EN 62056 uluslararası sayaç okuma standardını destekleyen sayaç okuma portuna sahiptir. RS-485 fiziksel haberleşmesi ile lokalde bulunan elektrik sayacını (ve/veya bu standardı destekleyen doğalgaz, su vs. sayacını) okuyabilir. Fiziksel port 1 adettir. Ancak yazılım güncellemesiyle tek fiziksel port üzerinden birbirine bağlantılı 32 adede kadar sayaç okunabilir. Ancak bu durumda sayaçların seri numaralarının bilinmesi gerekir. Sayaç verisi iki tipte okunabilir şekilde tasarlanmıştır.

 

Bunlardan biri, EN 62056 standardının ve sayaç üreticisinin belirlediği genel bilgilerin okunmasıdır (Readout).

Diğeri ise, kullanıcının (uzaktan veya lokal) telemetriye tanımlayıp kaydettirdiği okunması istenen değerler listesidir. Her iki tipteki okuma da, anlık olarak lokalde veya uzak sunucu üzerinden yapılabilir. Smart Telemetry aynı zamanda tanımlı listeyi, kullanıcının belirlediği günlerde (her gün, her hafta, her ayın 15. günü, 21. günü, son günü), kullanıcının belirlediği saatlerde otomatik olarak okuyup kendi belleğinde tutar, uzak sunucu talep ettiğinde bu veriyi gönderir.

Isı ve Nem Kontrol

 

Nem Sensörü

Isı SensörüSmart Telemetry, 2 adet ısı ölçüm girişine, cihaz içinde bir nem algılayıcısına sahiptir.

Kullanıcının tanımlayacağı fonksiyonlar ile ısı ölçüm değerleri belirli eşik değerlerine geldiğinde farklı çıkışlar aktive edilebilir.  PWM çıkışı ile motor sürülebilir.

 
ISI Fonksiyon No Fonksiyon Histerisis
ISI_F.1 ISI_iç 25 1
ISI_F.2 ISI_dış ISI_iç - 2 1
ISI_F.3 ISI_iç 10 5
ISI_F.4 ISI_iç 28 2

Örnek Isı Fonksiyonları

I/O Kontrol

 

Sayısal Girişler

Sayısal girişler, herhangi bir cihaz veya sensörün kuru kontak çıkışından Güvenlik Sensörlerikontak bilgisi alır. Giriş değiştiğinde (açık kontaktan kapalı kontağa geçiş veya tersi) olay kaydı tutulur, uzak sunucuya bilgi gönderilir. Böylece anlık değişiklikler uzak sunucudan takip edilmiş olur. Giriş değiştiğinde cihazda tanımlı giriş fonksiyonları tekrar hesaplanır, bir çıkış ile ilişkilendirilmiş ise, çıkış tekrar güncellenir. Giriş akımı kapalı kontak durumunda 0,14 mA ’dir.

Analog Girişler

Sistemde iki adet analog giriş vardır. Yakıt tankı seviye sensörü gibi bir sensöre bağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Analog GirişMinimum ve maksimum gerilim değerleri (bu uçlar da cihazdan çıkar) arasındaki giriş gerilim değerine göre % olarak ölçüm yapar. Tanımlanacak analog ölçüm fonksiyonlarına göre çıkışlar tetiklenebilir. Analog ölçümlere ilişkin olay kaydı, tanımlı fonksiyon değerinin değişmesi durumunda yapılır.

 

Sayısal Çıkışlar

Sayısal çıkışlar, 220 V AC 4A kapasiteli röle çıkışlarıdır. Bu röle Röle Çıkışıçıkışlarının hem normalde açık, hem normalde kapalı kontakları kullanılabilir. Sürülecek yük yukarıda anılan kapasitenin üzerinde ise, ek anahtarlama aparatı (kontaktör, röle, katı durum rölesi vs.) kullanmak gerekir. Sayısal çıkışlar, giriş, analog, ısı, nem, zaman fonksiyonları ve giriş ile çıkışlardan oluşan kullanıcı tanımlı çıkış fonksiyonları ile otomatik kontrol edilir.

Darbe Modülasyon (PWM) ÇıkışıFan

Çıkış fonksiyonları gibi kullanıcı tanımlı PWM fonksiyonları ile fan motoru gibi motorların devir ayarlı sürme işlemleri icra edilir.

Transparent Seri Port

 

RS232 KonektörSmart Telemetry, 2 adet transparent (RS-232) seri porta sahiptir. Bu portların yerelde bağlı bulunduğu RS-232 ile haberleşen herhangi iki cihaza, uzak sunucuda kurulu sanal seri port üzerinden erişmek mümkündür. Telemetry’nin seri port ayarları (baud hızı, 7/8 data bit sayısı, tek/çift parite değeri) uzak sunucu emriyle bağlanılacak cihazın değerleriyle aynı hale getirilir.

 

Uzak sunucu emri ile telemetry TCP üzerinden uzak sunucunun sanal seri portuna bağlanır. Gene uzak sunucu emriyle bağlantı kesilir. Seri port haberleşme hızı 300 ile 115200 baud arasında olabilir.

Kamera Çekim Kontrol

IP kameraCihaz, güvenlik alarmı durumunda harici takılacak IP kameraya 2’şer kez olmak üzere 2s., 10s, 60s., 5dk aralıklarla fotoğraf çekme emri gönderir.
 

ethernet soketCihaza uzaktan erişim ve cihazın ana sunucuya erişimi TCP/IP GSM Antenihaberleşmesi ile ethernet soketten veya GPRS ağ üzerinden yapılabilir. Telemetry, herhangi bir sayısal giriş / çıkış değişikliğinde hem kendi üzerinde olay kaydı tutar, hem de tanımlı uzak sunucuya bağlanarak olayı bildirir. Analog ve ısı ölçümlerinde ise kullanıcının belirlediği fonksiyonlar içinde durum değişikliği oldu ise olay kaydı tutar ve sunucuya bildirir.

 

Olay kaydı gönderme işleminde ethernet soket bağlantısında kopma olursa sistem otomatik olarak GPRS haberleşmesi ile log kaydını gönderir.  Telemetry cihazında gömülü bulunan web server ile ethernet soketi üzerinden tüm cihaz ayarları yapılabilir, cihazın tüm fonksiyonları izlenebilir.  Ana sunucu üzerinden cihaza ethernet veya GPRS üzerinden ulaşılarak tüm izleme, kontrol, ayar değişikliği işlemleri icra edilebilir.

Bunlara ek olarak, cihaz, kullanıcının tanımladığı durum değişikliklerinde 4 ayrı telefon numarasına kadar SMS, 4 ayrı adrese kadar da Email gönderebilir.

 

Reset ve F tuşları

Cihazın sağ yanında bulunan Reset tuşu, cihazın resetlenmesini sağlar. F tuşuna 20 s.’den uzun basılması ise cihaza hard reset işlemi yaptırır, cihaz fabrika ayarlarıyla yeniden başlar.

Sesli ve Işıklı Uyarı

Smart Telemetry içindeki buzzer ile kullanıcılara sesli uyarılarda bulunur. Ayrıca üzerindeki 3 adet led’in bir tanesi GPRS durumu, iki adedi ise farklı kullanım durumları ile ilgili ışıklı uyarı sağlar.

Gerçek Zaman Saati

Smart Telemetry, gerçek zaman saatine sahiptir.  Cihaz içindeki pil ile yedek enerji sağlayan gerçek zaman saati, elektrik kesintilerinde de çalışmaya devam eder.  Smart Telemetry, çalışmaya başladığında ve çalışırken periyodik olarak kendisine tanımlanmış olan SNTP sunucusundan kendi saat ve tarih bilgilerini günceller.

Olay Kayıtları

Smart Telemetry 1.000 adet I/O, ısı, analog ölçüm olay kaydını kalıcı belleğinde tutar. Kartlı girişle ilgili olay kayıtları ise 250 adettir. Bu olay kayıt miktarı talebe göre arttırılabilir.   Olay kayıtları cihaz üzerindeki web sunucudan veya uzak sunucudan geçmişe dönük olarak incelenebilir.  Olay kayıtları lokalde cihaz web sunucusuna bağlanılarak ya da uzak sunucudan gönderilen emirle silinebilir. Silme işlemi tüm kayıtları siler.

Fonksiyon Tanım ve Kart Tanım Bilgileri

Geçiş izni verilen kart numaraları, sistem fonksiyon ve settings tanımları cihazın kalıcı belleğinde tutulur.  Bu bilgiler lokalde cihazın web sunucusu üzerinden, ya da uzaktaki sunucudan gönderilen emirler ile güncellenebilir. Enerji kesintisi bu bilgilerin silinmesine neden olmaz.

Dil Desteği

Smart Telemetry'nin gömülü web sayfaları Türkçe ve İngilizce dillerinde seçilebilir, ek dillerde de düzenleme yapılabilir.

 

Fiziksel Bağlantılar

Fiziksel Bağlantılar

Adet

Ethernet portu 10/100

1

Giriş (Sayısal)

12

Giriş (Analog)

2

Çıkış (Sayısal)

5

Isı Ölçüm

2

Sayaç Okuma

1*

Nem Ölçüm

1

Transparent Seri Port

2

Kart Okuyucu

1

Motor Sürme Çıkışı (PWM)

1

*  Okuma yapılacak Elektrik Sayacı 32 (sayaçların seri numaraları biliniyorsa) adetlere çıkartılabilir.

Elektriksel Bilgiler

Giriş

Min

Tipik

Maksimum

Birim

Vcc

11

12

13,5

V

Icc *

115

150

253

mA

Sayısal Giriş

 

0,14

 

mA

Sayısal Çıkış

 

 

250V/4A

V AC/A

*  12V ‘da GPRS veri transferi yapmazken

 

Boyutlar

Genişlik x Yükseklik x Derinlik :

215 x 105 x 40  mm (anten hariç)

 

ISI Ölçüm

Giriş

Min

Tipik

Maksimum

Birim

Isı

-55

 

+125

°C

Tolerans

 

± 0.5*

 

°C

* -10  +85 °C arasında

 

Analog Ölçüm

Giriş

Min

Tipik

Maksimum

Birim

Potan. girişi

2k

 

10k

Ohm

Tolerans

 

± 3

 

%

 

Kart Okuyucu

Açıklama

Min

Tipik

Maksimum

Birim

Frekans

 

125

 

kHz

Okuma Mesafesi

5

 

 

cm

Okuyucu – cihaz mesafesi

 

 

8 *

m

* Ortam manyetik gürültüsüne göre farklılık gösterebilir.

 

Transparent Seri Portlar

Açıklama

Min

Tipik

Maksimum

Birim

Hız

300

 

115.200

Baud

Data

 

7/8

 

Bit

Parite

 

Tek/Çift

 

 

a