Kullanım


gsm_shelter

İnsansız İstasyon

Smartek Telemetry'nin tüm özelliklerinin kullanılabildiği alanlardır.  Güvenlik, kartlı geçiş ve kamera kontrol özelliklerinin kombine kullanılması ile, istasyona izinli ve izinsiz girişlerden haberdar anında olunur.  Isı/Nem kontrol özelliği ile klima veya fan çalışması otomatik olarak kontrol edilerek enerji tasarrufu sağlanır.  Transparent seri port ile istasyondaki cihazlara RS-232 portundan uzaktan müdahale edilebilir.  Uzaktan elektrik sayacı okuma ile periyodik olarak otomatik veya manual olarak anlık sayaç bilgisi alınıp enerji tüketimi ile ilgili çeşitli değerlendirmelerden geçirilebilir.  Analog ölçüm ile jeneratör yakıt seviyesi anlık olarak izlenebilir.  Çeşitli digital giriş çıkış fonksiyonları ile istasyondaki cihazlarla ilgili bilgi alınıp kontrol emirleri gönderilebilir.


Akıllı Ev Kontrol

Akıllı Ev

Güvenlik, kartlı geçiş ve kamera kontrol özellikleri ile konutlar güvenlik altına alınır. Isı kontrol özelliği ile ev içindeki kombi, klima gibi iklimlendirme cihazları otomatik olarak kontrol edilebilir, veya digital çıkış kontrol kullanılarak uzaktan açıp kapatılabilir.


ATM, Otomat

ATM, Otomat

Güvenlik, kartlı geçiş ve kamera kontrol özellikleri ile arka kapağın kim tarafından ne zaman açıldığı bilgsini uzak sunucuya bildirme, yetkisiz müdahale ise siren çalma gibi fonksiyonlar icra edilir. Sayaç bilgisi uzaktan otomatik periyodik veya anlık okunur. UPS gibi mevcut cihazların alarm/durum bilgisi digital girişlerle uzak sunucuya taşınır. Giriş çıkışlarla ilgili otomatik fonksiyonlar işlenir.


IT Server Odası

Sistem Odası

Sistem odasının izlenmesi ve otomatik kontrol işlevlerini gerçekleştirmesi sağlanır.  Sunucu ve network cihazlarını barındıran IT odalarına yetkisiz kişilerce müdahalesi kartlı geçiş, güvenlik ve kamera kontrol özellikleri ile engellenmiş olur. Sistem odasına ne zaman kimlerin girdiği kayıt altına alınır, uzak sunucu ve SMS ile anlık bilgi sahibi olunur.  Isı, Nem, hava kalitesi ölçümleri sürekli yapılır, duman, su basma gibi sensör girişleri kontrol altında tutulur.  Kullanıcının belirlediği eşik değerleri dışına çıkma durumunda uzak sunucu ve SMS ile bilgilendirme yapılıp kaydedilir.  UPS, switch, router gibi cihazlara transparent RS-232 port üzerinden uzaktan bağlanılabilir. Digital giriş çıkış özellikleri ile uzaktan açma kapama işlemleri yapılabilir.


Özel amaçlı soğutucular

Özel Soğutucu/Tıbbi Dolap

Aşı, ilaç dolabı gibi sabit sıcaklıkta ve nem değerinde bulundurulması zorunlu olan dolaplar için, kullanıcı tanımlı set değerlerinin dışına çıkılması durumunda uzak sunucuya ve SMS ile kullanıcılara bilgilendirme sağlar, cihaz üzerinden sesli ve ışılklı uyarıda bulunur, istenirse bu amaçla ilave bir siren bağlanabilir. Isı ve nem değerleri periyodik olarak otomatik kayıt altına alınır.


Tarım Alanları

Tarım ve Kırsal Alan, Sera

Smartek Telemetry, kırsal alanda pompa kontrol, ısı ve nem kontrol işlemleri için kullanılır. Seralardaki ısı ve nemin takip edilmesi, periyodik olarak kayıt altına alınması, kullanıcının tanımladığı aralıkların dışına çıkması durumunda siren çalma, ısıtıcı/soğutucuyu/havalandırmayı açma/kapama işlemlerini yapma, uzak sunucu ve SMS ile durumdan haberdar etme işlemlerini gerçekleştirir. Uzaktan çeşitli açma kapama işlemlerini yapabilir.


Soğutuculu Araçlar

Frigo Frig Araç

Frigo frig araçlarda ısı ve nemin sabit tutulup, eğer belirli bir değerin üzerine çıktı ise kesinlikle bilinmesi gerekmektedir. Smartek Telemetry ile Isı ve nem otomatik kontrol altında tutulur. Kullanıcının belirlediği aralığın dışına çıkılması durumunda uzak sunucu ve SMS ile bilgilendirme yapılıp kaydedilir. Limitlerin dışına çıkılması durumunda otomatik olarak bazı cihazları çalıştırıp kapatabilir.